DEKLARACJA NA EGZAMIN ZAWODOWY sesja LATO 2024

termin złożenia deklaracji do 7.02.2024r.

26.1.2024

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że osoby, które będą zdawać egzamin zawodowy (państwowy), w sesji CZERWIEC/LIPIEC 2024 r., powinny złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Tumskiej 18 deklarację w terminie  DO 07.02.2024 R.

Przypominamy również, że w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu w sesji ZIMA 2024, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego. Słuchacze, którzy zdawali egzamin zawodowy w styczniu 2024, poznają jego wyniki 27 marca br. Osoby, które nie zdadzą tego egzaminu mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji LATO 2024 (czerwiec 2024) – termin na złożenie deklaracji mija 4 kwietnia br.

  • TECHNIK BHP BPO.01 (zdawane na sem.3)

  • TECHNIK OCHRONY BPO.02 (zdawane na sem.4)

  • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRK.04 (zdawane na sem.4)

  • TECHNIK ADMINISTRACJI EKA.01 (zdawane na sem.4)

  • TECHNIK MASAŻYSTA MED.10 (zdawane na sem.4)

  • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA SPO.05 (zdawane na sem.2)

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy dla w/w kierunków tzn. aby ukończyć szkołę (lub być promowanym na semestr wyższy) należy przystąpić do egzaminu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem MEN osoba, która nie przystąpi do egzaminu nie może być promowana na semestr kolejny oraz nie może ukończyć szkoły). 

Egzamin z każdej kwalifikacji składa się z etapu pisemnego (w formie testu (40 zadań)) i etapu praktycznego (w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym (MED.03/OGR.01/MED.10) lub w formie pisemnej (EKA.01/EKA.02/ EKA.03/EKA.08/BPO.01/FRK.04) - w zależności od kwalifikacji).

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:- z etapu pisemnego - co najmniej  50% punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej  75% punktów możliwych do uzyskania;

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).