• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • DEKLARACJA NA EGZAMIN ZAWODOWY sesja CZERWIEC-LIPIEC 2023

DEKLARACJA NA EGZAMIN ZAWODOWY sesja CZERWIEC-LIPIEC 2023

od 04.01 DO 07.02.2023 R.

11.1.2023

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że osoby, które będą zdawać egzamin zawodowy (państwowy), w sesji czerwiec/ lipiec 2023 r., powinny złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Tumskiej 18 deklarację w terminie od 04.01.2023 DO 07.02.2023 R.

(Uwaga! Osoby, które składały deklarację na sesję styczeń/luty 2023, mogą składać ponownie dokument na tę samą kwalifikację dopiero po ogłoszeniu wyników, które będą 31.03.2023r. )

 • TECHNIK BHP BPO.01 (zdawane na sem.3)

 • TECHNIK OCHRONY BPO.02 (zdawane na sem.4)

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRK.04 (zdawane na sem.4)

 • TECHNIK ADMINISTRACJI EKA.01 (zdawane na sem.4)

 • TECHNIK MASAŻYSTA MED.10 (zdawane na sem.4)

 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA SPO.05 (zdawane na sem.2)

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy dla w/w kierunków tzn. aby ukończyć szkołę (lub być promowanym na semestr wyższy) należy przystąpić do egzaminu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem MEN osoba, która nie przystąpi do egzaminu nie może być promowana na semestr kolejny oraz nie może ukończyć szkoły). 

Egzamin z każdej kwalifikacji składa się z etapu pisemnego (w formie testu (40 zadań)) i etapu praktycznego (w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym (MED.03/OGR.01/MED.10) lub w formie pisemnej (EKA.01/EKA.02/ EKA.03/EKA.08/BPO.01/FRK.04) - w zależności od kwalifikacji).

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:- z etapu pisemnego - co najmniej  50% punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej  75% punktów możliwych do uzyskania;

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm