MATURA i EGZAMIN ZAWODOWY 2021

6.5.2021

Szanowni Słuchacze,

Poniżej publikujemy najważniejsze informacje związane z egzaminem maturalnym w tegorocznej sesji. Prosimy o zapoznanie się z komunikatami CKE.

MATURA 2021:

Przypominamy, że na egzamin maturalny należy wziąć dowód osobisty i czarny długopis oraz dodatkowo na :

* matematykę – linijkę , cyrkiel, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

geografię – linijkę, lupę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

* chemię – linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

* fizykę – linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

* historię – lupę.

* historię sztuki – lupę.

biologię –  linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

wiedzę o społeczeństwie–  kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

·         do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać ;

·         na egzaminy należy stawić się min.30 minut przed wyznaczonym czasem ;

·         ogłoszenie wyników egzaminów pisemnych, po sesji majowej : 05.07.2021r.

SESJA POPRAWKOWA EGZAMINU MATURALNEGO:

·         do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić tylko słuchacz , który nie zdał egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej i przystąpił do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i  jednego dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do egzaminu poprawkowego można przystąpić tylko po złożeniu nowej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11.07.2021r.(!)

Egzaminy odbędą się w następujących terminach :

Egzamin pisemny – 24.08.2021r. – godz. 9.00 

Egzamin ustny – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym

·         ogłoszenie wyników po sesji poprawkowej : 10.09.2021r.

SZANOWNI SŁUCHACZE KIERUNKÓW POLICEALNYCH,

Poniżej harmonogram egzaminów zawodowych sesja lato 2021r. oraz wytyczne dotyczące przyborów podczas egzaminów.

Ogłoszenie wyników egzaminów zawodowych w sesji lato 2021 - 31.08.2021r. (!)

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.