Praktyki zawodowe

WAŻNE

21.5.2020

Drodzy słuchacze!

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, mają Państwo możliwość oddania praktyki zawodowej w późniejszym terminie tj. do 31.08.2020r.

W tym przypadku należy wypełnić PODANIE O PRZESUNIĘCIE PRAKTYKI, które znajduję się w pliku poniżej, oraz odesłanie skanu wypełnionego podania na adres e-mail: plock@zak.edu.pl

KIERUNKI ORAZ SEMESTRY, które muszą rozliczyć się z praktyki zawodowej do dnia 31.08.2020:

WYMIAR PRAKTYKI ZAWODOWEJ: 160 GODZIN.

TECHNIK ADMINISTRACJI obecny semestr III - realizuje praktykę na III semestrze w Przedsiębiorstwie, oraz IV semestrze w Urzędzie administracji Publicznej.

TECHNIK ADMINISTRACJI obecny semestr IV - realizował pierwszą praktykę na III semestrze w Przedsiębiorstwie, oraz drugą praktykę realizuje na IV semestrze w Urzędzie administracji Publicznej.

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH obecny semestr III - realizuje praktykę na III semestrze w zakładach kosmetycznych, punktach świadczących usługi kosmetyczne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie. Osoby z semestru IV TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, które nie oddały praktyki zawodowej na semestrze III, mogą rozliczyć się z niej na obecnym semestrze IV.

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - obecny semestr III realizuje praktykę na semestrze III w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów

szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA - obecny semestr IV realizuje praktykę na semestrze IV w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników ochrony fizycznej osób

i mienia oraz inne podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - obecny semestr III realizuje praktykę na semestrze III w Działach księgowości, zatrudnienia i płac. Osoby z semestru IV TECHNIK RACHUNKOWOŚCI, które nie oddały praktyki zawodowej na semestrze III, mogą rozliczyć się z niej na obecnym semestrze IV.

TECHNIK MASAŻYSTA - obecny semestr III realizuje praktykę na semestrze III. Osoby z semestru III TECHNIK MASAŻYSTA, które nie oddały praktyki zawodowej na semestrze III, mogą rozliczyć się z niej na obecnym semestrze IV.

Poniżej przedstawiamy DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ, który należy wypełnić, oraz wymiar i miejsce prowadzenia praktyki zawodowej.

Po umowę o praktykę zawodową, oraz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych należy zgłosić się do sekretariatu szkoły, po wcześniejszym umówieniu, z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej.